فرهنگ مصرف آب !؟

موضوع اصلی : آب 24 / آبان / 1393    
ارسال کننده


وقتی برای تولید یک کیلوگوشت گاو تا 15 هزار لیتر آب و برای یک برگ کاغذ A4تا ده لیتر آب مصرف می شود با این وصف معلوم می گردد که انسانها متاسفانه در مصرف بیش از حد آب رفتاری غیر هوشیارانه دارند بطوری که نوعی از تقابل و رویارویی در استفاده از آب نه تنها بین جوامع مختلف یک ملت بلکه بین قاره ها نیز مشاهده می گردد، بطوری که طبق پیش بینی ها جنگ برسرآب از هم اکنون شروع شده است و جنگ کشمیر با پاکستان از آن جمله است، پس شروع بحرانهايي که ناشی از کمبود آب است ما را به این نتیجه می رساند که توجه به فرهنگ و رژيم مصرف آب امری بسیار مهم است زیرا رفتار انسانها بدون درنظر گرفتن اهمیت بحران آب باعث فشار هرچه بیشتر به کاهش آبهای جاری و زیرزمینی خواهد شد.

لذا اصلاح رفتار آب باید هم در مدیریت تقاضای آب و هم در رژيم مصرف آب اعمال گردد مثلاً درمدیریت تقاضای آب ، بجای اولویت در یافتن منابع جدید آب برای رفع نیاز ، به موازات آن توازن بین منفعت مصرف آب و هزینه های تامین آن نیز بطور صحیح مطالعه و اعمال گردد.

بعنوان نمونه مصرف آب در یک محصول استراتژیک مورد حمایت دولت و مردم مثل گندم در ایران به ازاء 1500 لیتر آب مصرفی یک کیلوگندم بدست می آید درصورتی که متوسط آن در جهان به ازاء 1000 لیتر آب 5/1 کیلوگندم می باشد حال اگر در ایران ضایعات گندم را در مراحل تولید، حمل و نقل و انبارداری ، فرآوری و فرهنگ مصرف نان را نیز به آن اضافه کنیم معلوم می گردد که به ازاء 1500 لیتر آب چه مقدار از گندم تولیدی مصرف واقعی دارد، در این صورت است که اگر این میزان با فرهنگ تولید و مصرف دیگر کشورها مقایسه شودمعني عظمت اصلاح الگوی مصرف در ایران بدست خواهد آمد.

4359 بازدید
نظري براي اين مطلب وجود ندارد، شما اولين نفر باشيد!
ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن:
كد امنيتي:
درج کد امنیتی: