درختان عاملی برگرمایش جهانی !!!؟؟

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی 24 / آذر / 1393    
ارسال کننده


ترجمه: یوسف زارعی

درختان چگونه اقلیم را تغییر می دهند؟

در ماه گذشته نادین انگر در نیویورک تایمز مباحثی تحت عنوان اینکه " کاشت درختان نمی تواند اقلیم را نجات دهد" مطرح کرد. بحث اصلی نویسنده این بود که برنامه های سازمان ملل برای جلو گیری از تغیر اقلیم با روش های مثل درخت کاری و حفظ جنگل های موجود "پر خطر" است.

با این حال من فکر نمی کنم این نتایج پشتیبانی علمی داشته باشد. در واقع بحث نویسنده ناقص و نامرتبط است. آنچه که ما در مورد درختان مرتبط با عرض های جغرافیایی می دانیم این است که درختان گرمسیری باعث خنکی آب و هوای محلی و افزایش بارش کمک می کند و همچنین مزایای دیگری حفظ زیستگاه تنوع زیستس را نیز داراست.

در حال حاضر بسیاری از دانشمندان زیادی به اصل op-ed پاسخ دادند اما برخی از این پاسخ ها برای شما گیج کننده است. بنابراین انچه که درجریان است چه چیز تاثیر درختان بر آب و هوا را پیچیده می کند؟ پاسخ در این واقعیت نهفته است که درختان به طرق مختلف آب و هوا را تحت تاثیر قرار می دهند. اهمیت این تاثیرات به محل زندگی ما در جهان بستگی دارد.

اول اجازه بدهید که در مورد تاثیر اینکه گیاهان جگونه آب و هوا را به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهند صحبت کنیم و سپس در مورد ترکیب این فاکتور ها در سراسر جهان صحبت خواهم کرد.

1: کربن

کربن دی اکسید در جو یک گاز گلخانه ای است تمام گیاهان وقتی فتوسنتز می کنند کربن را جذب کرده و آنها را تبدیل به قند و در نهایت به بافت گیاهی برای خود می کنند . در همان زمان خاک دی اکسید کربن را از طریق تجزیه انتشار می دهد و تنفس گیاه به صورت می پذیرد. به دو طریق دی اکسید کربن از جو خارج می شود، فتوسنتز و دیگری تنفس هست که حجم قابل توجهی را شامل می شود. ولی خروجی آن کمی بیشتر است. تغییرات در این تعادل شکننده باعث متاثر شدن زمین گرمای جهانی می شود. کاشت تیپ جدیدی از درختان باعث تعادل بیشتر و انتقال کربن دی اکسید به زمین می شود و زمانی که جنگل ها رشد و بالغ و تجزیه شدند به تعادل بر می گرددند که دی اکسید کربن به سرعت در جو ترکیب می شود.

بنابراین بعد از یکی دو سال از انتشار و یا جذب دی اکسید کربن در یک نقطه ، می تواند هر جایی از زمین زا تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر گیاهان دی اکسید کربن را از هوا خارج میکنند (زمین را خنک نگه می دارند) ولی وجود گیاهان در هر کجا اهمیت خاصی ندارند.

2 انرژی

انرژی به دو طریق به زمین ساطح می شود که یکی به طور مستقیم با امواج کوتاه از خورشید و دومی از بازتابش جو و با امواج بلند به سطح زمین می رسد. تعادل انرژی از طریق تابش، تبخیر و انتقال حرارت برقرار شده است. سطح کرم انرژی زیادی را تابش و انتقال می دهد، بنابراین اگر تغییری در تبخیر یا در انرژی دریافتی است تنها راه برای به تعادل رسیدن انرژی سطح زمین تغییر دما است. نوع و مقدار انرژی که بین جو و زمین معادله میشود  گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد.

البدو و رنگ گیاهان

گیاهان رنگ های متفاوتی را دارند که میزان جدب انرژی از خوشید را تعیین می کند. به طور کلی درختان تیره تر از چمن هستند و چمن ها نیز تیره تر از خاک می باشند. اگر ما درختان را که در زمین چمن یا لخت بکاریم اثر بیشتری را جذب خواهند کرد. اگر همه چیز برابر باشد زمین باید دمای بالاتر داشته باشد.

شار آب

کیاهان آب را از طریق برگ هایشان که در حال فتوسنتزاند آزاد می کنند(تعرق) درست مثل پوست شما وقتی عرق می کنید خنک می شوید. مقدار تعرق گیاهی به طور مستقیم با فتو سنتز مرتبط است . گیاهان مقدار زیادی آب را به همراه انرژی آزاد می کنند. اگر ما گیاهان کمتر مولد را با گیاهان بسیار مولد جایگزین کنیم در شرایط یکسان سطح زمین دمای سردتری را خواهد داشت.

ناهمواری های سطحی

تاثیر گیاهان و درختان در زبری سطح از طریق باد احساس می شود. درختان می توانند بر روی درختان سطح زمین تاثیر گذارند و سطوح ناهموار باعث کاهش سرعت باد می شود. تاثیر درختان منجر به تفاوت در ریز اقلیم شده و اثرات متفاوتی در شار آب و انرژی در سطح زمین خواهد داشت.

 

3: لینک های غیر مستقیم

چرخش اتمسفر

در حالی که تغییرات دما ناشی از تغییرات دی اکسید کربن در سراسر جهان اتفاق می افتد، با این حال این برای تغییرات البدو و شار آب یکسان نیست. . این تاثیرات در حوالی مکان های که دارای درخت می باشند وجود دارد.

اگر ما درختان زیادی را در یک منطقه بکاریم باعث افزایش دما یا کاهش دما در آن منطقه خواهیم شد، و حتی ممکن است مکان های دیگری و حتی جهان را متاثر کند.  تغییرات زیاد در پوشش درختی اوراسیا می تواند باعث عدم تعادل انرژی در نیم کره شمالی و جنوبی گردد.  جابه جایی گردش جهانی جو از جمله مکان بارندگی های استوایی ، و تغغیر در مکان های بارندگی در مناطق بینم حاره ای باعث تاثیر در گیاهان شده و تعادل انرژی محلی را کنترل میکند.

 

گیاهان ساطح کننده

تحقیقات در مورد اینکه گیاهان چگونه می توانند آب و هوا را با واکنش های شیمیایی در جو تروپوسفری تحت تاثیر قرار دهند بحث می کند.

انتشار ترکیبات بخارشدنی گیاه که ازون و پیش سازه  آئروسل هستند. با توجه به گزارش نویسندگان درختان زیا منجر به افزایش ازون و ذرات معلق شده و باعث ایجاد لایه نازکی که گرم تر است می شود. زیرا گرما را که ازن و ذرات به دام میاندازند بیشتر از تاثیر خنک کننده گی آنها است.این قطعه پازل که نسبتا جدید است نیاز به مطالعه و بحث بیشتر دارد و میزان دقیق اثرات آن به زور کامل شناخته شده نیست.

 

4: اینها در عرض های جغرافیایی مختلف چگونه هستند.

در عرض های جغرافیایی بالا درختان تیره تر هستتند و لذا مقدار زیادی از نور خورشید را جذب می کنند، به خصوص در فصول برفی که آنها بسیار تیره تر از زمین زیرین خود هستند. همچنین بیشتر درختان عرض های بالا به کندی فتو سنتز می کنند ( شرایط زندگی در آنجا سخت است). بنابرای ن تلفات آب و انرژی در آنجا کمتر است. در مجموع این بدان معنی است که جنگل های شمال گان به گرم نگه داشتن زمین کمک می کنند. برخی از گونه های درختان خزان کننده  که در عرض های بالا رشد میکنند کاملا تیره نیستند بنابراین آنها  شار آب بیشتر و بزرگ تری را داراند. برخی از مطالعه های من نشان می دهد که این درختان نیز باعث گرمایش زمین می گردنند. زیرا هردوی آنها سطح زمین را تاریک تر می کنند و همچنین باعث آزاد شدن گاز های محلی به دام افتاده می شوند. درختان و درخچه ها به خاطر اینکه در سطح بالاتری از سطح زمین قرار دارند تاثیر برف و البدو را کاهش می دهند.

در مناطق استوایی درختان زیاد فتوسنتز می کنند ( برای رشد شرایط بهتری دارند)، این درختان در دوره فتوسنتز آب زیادی را مصرف میکنند که با اتلاف انرژی همراه است.  درختان مناطق گرمسیری از از علف و مرتع ای که بعدا جایگزین آنها می شوند زیاد تیره تر نیستند. این بدان معنی است که جنگل های مناطق استوایی به خنک و مرطوب نگه داشتن سطح زمین کمک می کند.

در عرض های میانه هر دو این تاثیرات (آلبدو و آب) در رقابت هستند جنگل ها هم تاریک ترند و هم تلفات آب بیشتری نسبت به چمنی که به احتمال زیاد جایگزین آنها می شوند دارند. اظهار نظر در مورد اینکه اگر ما در عرض های میانه در منطقه بزرگ درختان را بکاریم در تعادل انرژی چه اتفاقی رخ می دهد بسیار مشکل است. آما نتیجه کلی دقیقا به چگونگی تغییرات هر یک از فاکتور ها و میزان رطوبیت در خاک بستگی دارد.

 

خلاصه

بنابراین ما باید سعی کنیم که روند گرمایش زمین را با کاشت درختان کاهش دهیم؟

در مقایس زمانی 20- 40 سال یک سول اساسی وجود دارد که آیا کاشت درختان کربن را از جو به درختان انتقال می دهد، رشد دی اکسید کربن را کاهش می دهد و در نتیجه باعث کندی روند گرمایش زمین می شود.  من می توانم یگویم که کاشت درخت راه حل خروج ما از مشکل نیست. به هر حال ما می دانیم که جنگل های بین حاره ای کربن را از جو دور نگه می دارد و سطح زمین را خنک می کند و نقش مهمی را در فراهم کردن زیستگاه ها و حفظ تنوع زیستی و دیگر مزایای دیگر برای مردم دارد. و آن را بدون فهم از اینکه ما نیاز به مبارزه با حفظ جنگل های استوایی داریم امکان پذیر است. حفظ جنگل ها استوایی مزایای بسیاری دارد از جمله جلو گیری از گرمایش زمین . اما ما احتمالانباید انتظار داشته باشیم که در دیگر عرض های جغرافیایی با کاشت درختان با گرمایش جغرافیایی مقابله کنیم.

 حفظ جنگل های استوایی  ممکن است برای حفظ این سیاره کافی نباشد اما ما باید هرکاری برای حفظ جنگل های استوایی انجام دهیم.

منبع:

iatp.org/issue/climate-change

2298 بازدید
نظرات بازديد كنندگان:


  • میهمان height=
    میهمان | امتياز 1
    بسیار عالی است متشکرم
ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن:
كد امنيتي:
درج کد امنیتی: